About Me

About ME แบบฉบับ Feel Great  

เส้นทางสู่ความสำเร็จ ตัวช่วยที่ทำให้ชีวิตคุณ Feel Great 

เส้นทางสู่ความสำเร็จของแมวเกิดขึ้นจากเพื่อนที่ได้แนะนำให้รู้จัก และจุดประกายความคิดในการใช้ชีวิต ทำให้แมวเริ่มวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

สุขภาพ การเงิน และความสุขในชีวิต

แมวสนใจในทัศนคติ และมุมมองการสร้างชีวิตอย่างมีทิศทาง จึงเริ่มศึกษา เรียนรู้เรื่องเทรนด์ใหม่ๆ ของอาหาร อาหารเสริม วิทยาศาสตร์ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การออกกำลังกาย ฯลฯ เป็นผลทำให้แมวมีแรงบันดาลใจ จากที่เคยทำแต่งานอย่างเดียว หันมาดูแลสุขภาพของตัวเอง สามารถลดน้ำหนักที่เกินๆ กลับสู่สุขภาพที่ดีได้ในที่สุด

วิวัฒนาการด้านอาหารเสริมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกอปรกับประสบการณ์ และความรู้ที่สะสมมาทำให้แมวหันมาเผยแพร่ความรู้ด้านอาหาร อาหารเสริม และโภชนาการเพื่อให้ทุกคนได้มีทางเลือกในการดูแลพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเพิ่มความสุขในการใช้ชีวิต

แมวเป็นนักธุรกิจด้านสุขภาพมากว่า 10 ปีแล้ว โดยที่ 6 ปีหลังทำแบบเต็มเวลา แมวได้ทำในสิ่งที่ต้องการตามเป้าหมาย ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่ ดูแลท่าน และทำให้ท่านมีความสุข ได้ท่องเที่ยวรอบโลกกับท่านและครอบครัว วันนี้ แมวยินดีแชร์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อทุกคน มีความสุขในการแบ่งปันและปั้นผล

" ปั้นให้ทุกคนมีอนาคตที่ดีเหมือนแมว เริ่มจากการดูแลทรัพย์สินสุขภาพของตน และพัฒนาให้เป็นแชมเปียนในการดูแลสุขภาพ เพราะสุขภาพเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสุด "

ประภาพรรณ พลอยแสงงาม (แมว)

นักธุรกิจด้านสุขภาพ

 


27 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 1226 ครั้ง

Engine by shopup.com